Rozsudek v kauze "S-drazby.cz"

Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhodl ve sporu v kauze "S dražby". Jedná se o další důležité rozhodnutí, ve kterém se soud vyjádřil k otázce oprávněnosti vymáhání registračního poplatku.

V této kauze zastupuje naše kancelář několik poškozených klientů. Společnost Centrum aukcí.cz s.r.o., IČO: 288 50 700, se sídlem Luční 568/1, 500 03 Hradec Králové (S-dražby) požaduje po stovkách spotřebitelů registrační poplatek ve výši 5.000 Kč za registraci na jejich webu. Společnost však ve skutečnosti žádnou službu neposkytuje. 

Praktiky společnosti S-dražby byly opakovaně zkoumány Českou obchodní inspekcí a dalšími dotčenými orgány. Kauza je rovněž mediálně sledovaná. 

První rozsudek v celé kauze, kdy se soud meritorně věcí zabýval, byl vydán dne 16. 2. 2022 Okresním soudem v Bruntále, kdy soud žalobu společnosti zamítl. 

Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhodl dne 21. 2. 2022 tak, že žalobu společnosti S-dražby zamítl a přiznal žalované straně náhradu nákladů řízení. Soud se ztotožnil s naší argumentací, kdy nebylo prokázáno, že by mezi stranami byla uzavřena smlouva, na základě níž měla strana žalovaná povinnost platit registrační poplatek. 

Soud se v první řadě zaměřil na elementární skutkovou otázku a to na sporné tvrzení žalobkyně, že byla mezi stranami uzavřena smlouva, kterou by se žalovaná zavázala k úhradě 5 000 Kč, ať již coby registračního poplatku nebo jako ceny za poskytnuté služby. V řízení nebylo prokázáno, že by se žalovaná jakoukoliv formou zavázala k zaplacení částky 5 000 Kč nebo k jakémukoliv jinému plnění. Soud proto žalobu zamítl. Soud rovněž uložil společnosti povinnost nahradit klientovi náklady řízení. 

Dle našeho názoru se v tomto případě jedná o systémové zneužívání práva ze strany společnosti S-dražby, kdy tento vědomě budí dojem organizátora aukcí a dražeb nemovitostí. Společnost S-dražby rovněž systematicky vymáhá tyto neexistentní nároky soudní cestou formou podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Spotřebiteli tak následně přijde od soudu oficiální dopis s tím, aby požadovanou částku zaplatil. Aby mohla být věc projednána, je nutné podat v zákonné lhůtě odpor. To však mnoho lidí neví, případně ze strachu požadovanou částku zaplatí. Je proto důležité, aby se tyto informace dostaly k dalším spotřebitelům. 

V současné době tak existuje další soudní rozhodnutí, které se meritorně vyjádřilo k oprávněnosti tvrzeného nároku společnosti. Ze strany klienta jsem byl v této věci jako advokát zproštěn povinnosti mlčenlivosti a s jeho souhlasem rovněž zveřejňujeme Rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 21. 2. 2022, který je možné stáhnout v anonymizované podobě přímo z našich stránek v záložce "pro klienty". Jsme případně připraveni poskytnout právní pomoc i dalším poškozeným. Proti rozsudku není odvolání přípustné. 

Napište nám