Články

Firemní dluhopisy a jejich rizika

Reportáž pořadu Černé ovce od České televize s naším komentářem

Číst více

Rozsudek v kauze "S-drazby.cz"

Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhodl ve sporu v kauze "S dražby". Jedná se o další důležité rozhodnutí, ve kterém se soud vyjádřil k otázce oprávněnosti vymáhání registračního poplatku.

Číst více

Změny podmínek podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody od 1. 1. 2022

Novela trestního řádu přináší od 1. 1. 2022 několik změn týkajících se podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody. Odsouzený nově návrh nepodává na příslušný soud. Omezuje se dále možnost zájmového sdružení občanů.

Číst více

Popření otcovství k dítěti, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením

Občanský zákoník upravuje několik způsobů určení otcovství k dítěti. Otcovství je rovněž možné za určitých situací popřít. Jak je tomu v případě, kdy dojde k určení otcovství na základě souhlasného prohlášení matky a muže, který ovšem není otcem dítěte? Lze v takovém případě otcovství popřít?

Číst více
Napište nám