Změny podmínek podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody od 1. 1. 2022

Novela trestního řádu přináší od 1. 1. 2022 několik změn týkajících se podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody. Odsouzený nově návrh nepodává na příslušný soud. Omezuje se dále možnost zájmového sdružení občanů.

Novela trestního řádu přináší od 1. 1. 2022 změny u žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Jaká jsou aktuální pravidla?

O podmíněném propuštění rozhoduje soud na základě návrhu odsouzeného, státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, nebo i bez takového návrhu. Odsouzený může návrh podat pouze prostřednictvím věznice. Pokud odsouzený návrh zašle návrh přímo na soud, předseda senátu mu návrh vrátí s poučením o nutnosti podat návrh prostřednictvím věznice.

První změnou je tedy to, že žádost se podává prostřednictvím věznice.

Pokud je návrh odsouzeného zamítnut nebo vzat zpět, může opakovaný návrh podat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. Pokud byl návrh zamítnut jen z toho důvodu, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně, tak toto časové omezení neplatí.

Další změnou je to, že zájmová sdružení občanů již nemohou podávat návrhy na podmíněné propuštění, mohou se pouze připojit k návrhu odsouzeného.

Napište nám