Naše praxe

Aktuálně poskytujeme právní služby v oblastech soukromého a veřejného práva. Naší snahou je vždy klientovi nabídnout takové řešení, které je pro něho rychlé a efektivní.

Poskytujeme rovněž služby v oblasti mediace. Jednak jako zapsaný mediátor v případě nařízeného setkání a jednak rovněž klientům v případech, kdy se mediace účastní jako strany. 

Mgr. Petr Timura, LL.M.

advokát a mediátor

Napište nám