Jak na rozvod manželství?

Manželství může být v souladu s § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("NOZ") rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Soud tedy v takovém případě musí pravomocně rozhodnout o poměrech nezletilých dětí. 

Soud může v případě tzv. nesporného rozvodu o rozvodu manželství rozhodnout bez toho, aniž by zjišťoval existenci rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud: 

- ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich             dohodu schválil,

manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení a případně výživného vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

Napište nám