Mediace

Mediace je alternativní způsob řešení konfliktů za účasti mediátora. Mediátor pomocí mediačních technik se stranami sporu komunikuje a pomáhá jim hledat možná řešení.

Mediátor není poradce, advokát ani soudce v dané věci. Neradí tedy stranám v tom, jak by měly svoji věc vyřešit. Mediátor využívá mediační techniky k tomu, aby spolu strany lépe komunikovaly a aby byly následně schopny najít řešení.

Mediátor je nestranný. Na rozdíl od advokáta, který hájí zájmy svého klienta, pomáhá mediátor oběma stranám sporu.

Mediátor má ze zákona povinnost mlčenlivosti. To znamená, že vše, co při mediaci zazní (písemně či ústně), zůstane v mediaci a nikdo (ani soud) se o těchto informacích od mediátora nedozví. Tím je zajištěna důvěrnost mediace pro strany konfliktu.

Mediace je zcela dobrovolná. To, zda k mediaci dojde, nebo zda se v ní bude pokračovat, je čistě na rozhodnutí stran. Je tedy na Vás, zda mediaci chcete vyzkoušet nebo zda pro Vás má smysl v mediaci pokračovat.

Jak mediace probíhá?

Mediátor se na úvod mediace zeptá každé ze stran, s čím vlastně na mediaci přichází a co od ní očekávají. Tím, že je v situaci mediátor nový, zjišťuje postupně potřeby a zájmy stran. Následně pomáhá mediátor hledat stranám společná témata, která jsou potom rozebírána. Poté mohou strany za účasti mediátora hledat konkrétní řešení jejich situace.

Mediace má předem stanovený postup, na který mediátor dohlíží a který mediaci po procesní stránce řídí. Mediace trvá obvykle tři hodiny. Za tuto dobu lze v mediaci zvládnout celou věc vyřešit tak, že strany najdou řešení jejich situace. Zejména délka mediace je velkou výhodou oproti klasickému soudnímu řízení, které je obvykle časově mnohem náročnější.

Napište nám