Občanské právo

Občanské právo je zřejmě nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Někdy je občanské právo zaměňováno se soukromým právem, nicméně součástí občanského práva jsou jednotlivé oblasti, které je třeba vnímat jako samostatná právní odvětví. Jedná se zejména o obchodní právo a pracovní právo. 

V oblasti občanského práva poskytujeme nejčastěji právní pomoc při uzavírání smluv. 

 

Napište nám