Trestní právo

Trestní právo je odvětní veřejného práva, které určuje, která jednání jsou trerstnými činy, jaké sankce jsou za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých orgánů trestnou činnost zjišťuje a jak pachatele trestá. Zajišťujeme obhajobu v rámci trestního řízení. 

Zastupujeme rovněž poškozené. Poškozeným je dle trestního řádu ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. 

Poškozený má v rámci trestního procesu právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Poškozený má rovněž právo v řízení navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. 

 

Napište nám